Raporlama

İşletmenin karlılığını yüksek standart ve kaliteye sadık kalarak maksimum hale getirmek için sağlıklı maliyet kontrol sistemleri saptanmalı, uygulaması sağlanmalı, kontrol edilip denetlenmelidir.

Food Area Yatırım Danışmanlık, raporlama sistemi ile analizler yaparak ve raporlar hazırlayarak idarenin tüm kademelerine maliyetler ve mevcut/olası problemler konusunda bilgi verebilecek sistemler oluşturur.

  • Haftalık / aylık ana maliyet tablosunun hazırlanması
  • Günlük / haftalık / aylık satış tablosunun hazırlanması
  • Envanter çıkarılması
  • Menü analiz tablosunun hazırlanması
  • Haftalık tahmini satış tablosunun hazırlanması
writer-working-on-typewriter-in-office-3808904
writer-working-on-typewriter-in-office-3808904