Franchise

Her firmanın ilk önceliği elbette karını artırmak ve büyümektir. Bu sistemi benimseyen ve franchisor olmayı tercih eden firmalar da doğal olarak bu amaca uygun hareket ederler. 

Franchise alan işletmelerin yapacağı giriş bedeli gibi ödemeler yeni yatırım yapmaksızın franchisor’un karını arttırır, en az maliyetle büyüme ve gelişme imkânı sağlar. Sistemin franchisor’a getirdiği diğer avantajlar şöyle sıralanabilir:

  • Büyüme ve iş hacminin artması verimlilik artışını getirir.
  • Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması franchisor’ın finansal kuruluşlardan kredi bulma imkanını kolaylaştırır.
  • Mal ve hizmetlerin daha fazla satılması, ana firmanın alım gücünü arttırır.
  • Daha hızlı ve selektif bir dağıtım söz konusu olur.
  • Dağıtım sisteminin denetimi ise daha kolaydır.
  • Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlanır.
top-view-photo-of-restaurant-2253643
top-view-photo-of-restaurant-2253643