İnsan Kaynakları ve Eğitim

Personelin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve uygun eğitim programlarının hazırlanarak uzman eğitmenler tarafından verilmesi sayesinde verimlilik artacak ve karlılık sağlanacaktır. Food Area Yatırım Danışmanlık, müşterilerin memnuniyetini sağlamaya yönelik hizmet kalitesini arttırıcı eğitim programları sunmaktadır. 

Farklı seviyedeki ihtiyaçlarınıza yönelik özel olarak tasarlanan kişiselleştirilmiş çözümler içeren eğitim programlarıyla, çalışanlarınızın temel yetkinlik ve becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca gerekli kademelere personel istihdamı da sağlanabilmektedir.

 • Gerekli personel tedarikinin yapılması (mutfak, servis)
 • Eğitim kitapçığının hazırlanması
 • Personel eğitimlerinin verilmesi
 • Personel el kitabının hazırlanması
 • Eğitimcinin Eğitimi programının uygulanması
 • Yöneticinin Eğitimi programının uygulanması
 • İhtiyaca yönelik diğer eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması
 • Personel değerlendirme programının tanıtılması ve uygulanması
 • Tüm pozisyonlar için sorumlulukların belirlenmesi ve görev tanımlarının oluşturulması
 • Tüm bölümler için manüellerin ve prosedürlerin hazırlanması
 • Organizasyon şemasının hazırlanması
man-in-white-dress-shirt-holding-green-and-silver-hand-tool-4253712
man-in-white-dress-shirt-holding-green-and-silver-hand-tool-4253712